Tranh chấp tài sản là vốn góp của doanh nghiệp

tai-san-gop-vonTrước đây tôi và người bạn có chung vốn mua lại doanh nghiệp, và để doanh nghiệp đứng tên tôi với tư cách cá nhân. Chúng tôi không hề có bất cứ văn bản nào thỏa thuận về số vốn góp cũng như cổ phần của mỗi người chúng tôi trong doanh nghiệp. Sau một thời gian hoạt động, công ty gặp khó khăn và thua lỗ, người bạn tôi đòi rút vốn về.

Đọc thêm...